Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи. Види цивільної дієздатності фізичної особи.

3 відносинами, які регулюються цивільним правом людина стикається протягом усього життя: від народження до смерті. Водночас наявності у фізичної особи лише однієї цивіль­ної правоздатності ще замало для визнання її повноцінним субєктом цивільного права. Для цього необхідна також і цивільна дієздатність, яку розуміють як здатність своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обовязки. Інакше кажучи, здатність самостійно розпоря­джатися своїми правами й нести цивільну відповідальність за свої дії.

 Якщо правоздатність фізичної особи виникає в момент її народження і припиняється зі смертю, то дієздатність вини­кає з моменту досягнення певного віку. Іноді з огляду на певні життєві обставини особа може її втрачати цілком або частково. Однак тимчасова відсутність у фізичних осіб діє­здатності не означає, що вони не можуть виступати як суб’єкти цивільного права. Відсутність у них дієздатності компенсується діями їх законних представників—батьків, усиновителів, опікунів і піклувальників. 

Повна дієздатність виникає з настанням повноліття, тобто після досягнення 18-річного віку. Водночас у випад­ках, коли законом дозволяється одружуватися до досягнен­ня 18-річного віку, громадянин, який не досяг цього віку, набуває дієздатності в повному обсязі з моменту одруження. 
Неповною дієздатністю володіють особи віком від 15 до 18 років. 
Мінімальну дієздатність мають особи, які не досягли 15 років. 
Обмежена дієздатність може бути встановлена судом для особи, яка внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами ставить себе і свою сім’ю у тяжке матеріальне становище. Така особа може укладати угоди щодо розпорядження майном, а також одержувати заробітну плату, пенсію чи інші-види доходів і розпоряджатися ними лише за згодою піклувальника, за винятком дрібних побуто­вих угод. З припиненням зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами суд скасовує обмеження її діє­здатності. 
Недієздатною визнається судом особа, яка внаслідок душевної хвороби чи недоумства не може розуміти значен­ня своїх дій або керувати ними. Над недієздатною особою встановлюється опіка, і від її імені угоди укладає опікун. У разі видужання або значного поліпшення здоров’я фізичної особи, визнаної недієздатною, суд поновлює її в дієздатності.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress