Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Міжнародна організація праці ( МОП) , її структура. Форми міжнародно – правових актів що приймає МОП.

МОП булла засована разом з Лігою Націй на основі Версальского договору в 1919 році у Парижі під час конференції країн, які перемогли віну. На першому пленарному засіданні конференції була створена комісія з питань міжнародного трудового законодавства. До її складу увійшли по два представники від США, Англії, Франції, Італії, Японії та Бельгії і по одному – від Куби, Чехословаччини та Польщі. Перша міжнародна конференція праці відбулась у жовтні – листопаді 1919 р у Вашингтоні. Результатом її роботи були прийняття 6 конвенцій і шести рекомендацій ( у тому числі Конвенції № 1 про тривалість робочого дня).

  Основними стратегічними цілями МОП є: 1) Розвиток і реалізація норм та основоположних принципів і прав у сфері праці. 2) Створення максимальних можливостей для жінок і чоловіків щодо забезпечення належної зайнятості. 3) Широкомасштабність охоплення і підвищення ефективності соціального захисту населення. 4) Зміцнення тристоронньої структури і підтримання соціального діалогу.

МОП приймає міжнародно-правові акти в сфері праці у таких напрямках: право на працю, заборона примусової праці, право на колективні переговори, право на страйк, зайнятість і працевлаштування, умови праці, охорона праці, соціальна співпраця працівників і роботодавців, мирні засоби вирішення трудових конфліктів, право працівників на створення професійних організацій тощо.

МОП складається з трьох основних органів. Вищим органом організації є Генеральна конференція і Міжнародна конференція праці. Основний напрямок роботи Конференції – розроблення і прийняття конференцій і рекомендацій з питань праці, у порядку контролю вона розглядає доповіді держав щодо застосування ратифікованих конвенцій МОП, затверджує дворічну програму діяльності та бюджет організації, який фінансується державними – членами. У щорічних сесіях беруть участь чотири представники ( два від уряду і по одному від трудящих і працедавців) від кожного члена МОП. Ці делегати мають право незалежно висловлюватися і голосувати.

Виконавчий орган МОП є Адміністративна рада. До її складу входять 56 членів: 28 представляють уряди, 14 – представники підприємців і 14 – представники трудящих. Із 28 представників урядів 10 призначаються урядами найважливіших у промисловому значенні країн, якими є Бразилія, Індія, КНР, США, Франція, Росія, Японія, Німеччина та Італія. Інші члени Адміністративної ради обираються на Генеральній конференції на три роки. Вибори відбуваються окремо в трьох виборничих колегіях. Функціями Адміністративної ради є: визначення генерального директора Міжнародного бюро праці, створення допоміжних органів, комісій, координування діяльності МОП з діяльністю інших міжнародних організацій, керування роботою МОП на період між сесіями, конференціями.

Постійним секретаріатом МОП є Міжнародне бюро праці на чолі з генеральним директором, який призначається Адміністративною радо. Він, у свою чергу, призначає персонал секретаріату з осіб різних національностей, громадян різних держав. Цей орган готує документацію, збирає і поширює інформацію, проводить дослідження, організовує наради.

Крім основних органів, до складу МОП входять низки постіно діючих і тимчасових комітетів, комісій регіональних конференцій. До них належать : промислові комітети, створені для вивчення умов праці в різних галузях промисловості; комітет із свободи об’єднань; комітет експертів із застосування конвенцій і рекомендацій, кореспондентські комітети; комітети експертів з питань професійної підготовки, розвитку управління, техніки безпеки і охорони праці, трудових відносин, навчання працівників, комітет із спеціальних проблем, що стосується жінок і молодих спеціалістів.

Найважливішим напрямом діяльності МОП є розроблення і прийняття конвенцій і рекомендацій. Можливість відкритого висування і обговорювання вимог щодо створення міжнародних правових актів, норм, які повною мірою зможуть сприяти поліпшенню умов праці, умов життя працюючих До початку 2000 р МОП було прийнято 181 конвенція і 189 рекомендацій. Конвенції і рекомендації утворюють міжнародний кодекс праці. Систематизований, але позбавлений обов’язкової чинності збірник міжнародних норм, видавався 1939,1941,1951. більше ніж 50 Конвенцій МОП ратифіковані Україною та є частиною національного законодавства.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress