Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Oсобливості працевлаштування деяких не конкуренто – здатних категорій громадян. Участь підприємств у реалізації державної політики зайнятості.

Держава забезпечує надання додаткових гарантій працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку, зокрема: жінкам, які мають дітей віком до 6 років; одиноким матерям, які мають дітей віком до 14 років або дітей – інвалідів; молоді, що закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно – технічних навчальних закладах, звільнилися зі строкової військової служби і якій надають перше робоче місце, дітям – сиротам, які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося 15 років можуть, як виняток, приймати на роботу; особам перед пенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування" вiд 09.07.2003 (01.01.2012) (1058-15), ; особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування; інвалідам, які не досягли пенсійного віку.

Для працевлаштування цих категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості встановлюють квоту робочих місць (встановлює КМУ) для підприємств (об’єднань) установ і організацій незалежно від форм власності та організаційних форм з численністю працюючих понад 20 осіб для бронювання ними до 5 % загальної кількості робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості - ЗУ «Про зайнятість населення» вiд 01.03.1991(вiд 01.10.2011).

У разі відмови у прийомі на роботу громадян із числа цих категорій громадян ( крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) у межах установленої броні з підприємств, установ та організацій державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову і розмірі чотирьох мін Зп. Отримані кошти спрямовують до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для означених категорій населення понад встановлену квоту.

Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності зобов’язані сприяти здійсненню державної політики зайнятості на основі: 1) дотримання законодавства про працю, а також прийнятих відповідно до нього умов договорів та угод; 2) організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також професійного перенавчання тих, хто підлягає вивільненню з виробництва; працевлаштування визначеної місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад кількості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; інформування працівників про наявність вакантних робочих місць ( посад), зокрема з неповним робочим часом. Професійні спілки беруть участь у розробленні державної політики зайнятості, відповідних законодавчих актів України і рішень місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress