Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

До державного майна у сфері господарювання належать цілісні майнові комплекси державних підприємств або їх структурних підрозділів, нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене майно державних підприємств, акції (частки, паї) держави у майні субєктів господарювання різних форм власності, а також майно, закріплене за державними установами і організаціями з метою здійснення необхідної господарської діяльності, та майно, передане в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям або в оренду для використання його у господарській діяльності.

Держава через  уповноважені органи державної влади здійснює права власника також  щодо  об’єктів   права   власності   Українського   народу, зазначених у частині першій статті 141 ГКУ. 

Управління  об’єктами  державної  власності  відповідно до закону  здійснюють  Кабінет   Міністрів   України   і,   за   його уповноваженням,  центральні  та місцеві органи виконавчої влади. У випадках,   передбачених   законом,  управління  державним  майном здійснюють також інші суб’єкти.

  Кабінет Міністрів України  встановлює  перелік  державного майна,   яке   безоплатно   передається  у  власність  відповідних територіальних громад (комунальну  власність).  Передача  об’єктів господарського  призначення  з  державної  у  комунальну власність здійснюється в порядку, встановленому законом. 

Не можуть бути об’єктами передачі з державної у комунальну власність підприємства, що здійснюють діяльність, яку дозволяється здійснювати виключно державним   підприємствам,   установам   і організаціям. 

Види  майна,  що  може  перебувати  виключно  у  державній власності,  відчуження якого недержавним суб’єктам  господарювання не  допускається,  а  також додаткові обмеження щодо розпорядження окремими видами майна,  яке належить до основних фондів  державних підприємств, установ і організацій, визначаються законом. 

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress