Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за школу заподіяну підприємству, установі, організації

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну під – ву, визначається ст. 130-138 КЗппП . В основі матеріальної відповідальності – обов’язок працівника дбайливо ставиться до майна підприємства і вживати заходів для запобігання шкоди.

 Матеріальні відповідальність – самостійний вид юридичної відповідальності, а тому відшкодування збитків під – ву відбувається незалежно від притягання до дисциплінарної , адміністративної та кримінальної відповідальності. Притягання можливо за таких умов:

1) наслідком зіпсуття чи знищення майна під – ва;
2) недобором грошових надходжень через недбале становлення працівників до своїх обов’язків;
3) знецінення документів унаслідок порушення строку позовної давності та неможливості у зв’язку з цим стягнення за документами, що підтверджують наявність заборгованості;
4) сплатою підприємством штрафів, пені;
5) оплатою вимушеного прогулу в разі незаконного звільнення, переведення, затримки заробітної плати чи трудової книжки уразі звільнення;
6) витрати, пов’язаними з ушкодженням унаслідок трудового каліцтва ( смерті працівника) чи профзахворювання ( оплата за лікування, втрачений заробіток, додаткове харчування, придбання ліків, санаторно – курортне лікування, відшкодування моральної шкоди)
7) відшкодуванням вартості особистих речей працівника, зіпсованих чи знищених ( викрадених) унаслідок незабезпечення їх збереження роботодавцем.

За нормами трудового права працівник звільняється від матеріальної відповідальності за шкоду, яка може бути: 1) віднесена до категорії нормального виробничого – господарського ризику;2) заподіяна працівником, який перебував у стані крайньої необхідності;3) заподіяно в наслідок стихійного лиха.

Розрізняють дві форми вини: умисел і необережність. Залежно від форм вини законодавство про матеріальну відповідальність установлює не лише різні види відповідальності, а й різний порядок відшкодування шкоди.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress