Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника.

У разі нездатності субєкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобовязання перед іншими особами, територіальною громадою або державою інакше як через відновлення його платоспроможності цей субєкт (боржник) визнається неспроможним.

 Нездатність боржника відновити свою  платоспроможність  та задовольнити  визнані  судом  вимоги  кредиторів  інакше  як через застосування визначеної судом ліквідаційної  процедури  вважається банкрутством. 

Суб’єктом банкрутства (далі  - банкрутом) може бути лише суб’єкт  підприємницької  діяльності.  Не можуть бути визнані банкрутом  казенні  підприємства,  а також відокремлені структурні підрозділи господарської організації. 
Щодо банкрутства державних комерційних підприємств законом передбачаються  додаткові  вимоги  та  гарантії  права   власності Українського народу.
Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації підприємств регулюється ГК ст.. 209-215 Порядок і умови визнання суб’єктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задовольнити претензії кредиторів регулює спеціальний Закон України "Про банкрутство" від 14 травня 1992 p., що нині діє в редакції від 16,10,11 р. і називається "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності - боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів. 
Державну    політику    щодо    запобігання   банкрутству, забезпечення     умов     реалізації     процедур      відновлення платоспроможності   суб’єкта   підприємництва  або  визнання  його банкрутом щодо державних підприємств та підприємств,  у статутному фонді  яких  частка  державної  власності перевищує двадцять п’ять відсотків, а також суб’єктів підприємництва інших форм власності у випадках,  передбачених законом,  здійснює орган державної влади з питань банкрутства.
Орган  державної  влади  з   питань   банкрутства   сприяє створенню  організаційних,  економічних та інших умов,  необхідних для реалізації процедур  відновлення  платоспроможності  суб’єктів підприємництва   -   боржників   або   визнання   їх   банкрутами. Повноваження  органу  державної   влади   з   питань   банкрутства визначаються законом.
Процедури  щодо  неплатоспроможних боржників,  передбачені ГКУ, не  застосовуються  до  казенних  підприємств.  До державних  підприємств,  які  відповідно  до  закону не підлягають приватизації,  вказані процедури застосовуються в частині  санації чи  ліквідації  лише після виключення їх у встановленому порядку з переліку об’єктів, що не підлягають приватизації. 
У  випадках,  передбачених  законом,   не   застосовуються процедури банкрутства щодо комунальних підприємств. 
Щодо  окремих  категорій  суб’єктів підприємництва законом можуть бути визначені особливості регулювання відносин, пов’язаних з банкрутством.
Відносини,  пов’язані  з  банкрутством,  учасниками яких є іноземні   кредитори,   регулюються   законодавством   України   з урахуванням  відповідних положень міжнародних договорів,  згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress