Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Поняття та види господарських товариств.

: Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші субєкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом обєднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

  • акціонерні товариства;  
  • товариства з обмеженою відповідальністю;
  • товариства з додатковою відповідальністю;   
  • повні   товариства;    
  • командитні товариства. 

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд,  поділений на визначену кількість акцій  однакової номінальної  вартості,  і  несе відповідальність за зобов’язаннями тільки  майном  товариства,  а  акціонери  несуть  ризик  збитків, пов’язаних із діяльністю товариства,  в межах вартості належних їм акцій.

Товариством з обмеженою  відповідальністю  є  господарське товариство,  що  має статутний фонд,  поділений на частки,  розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які  повністю  сплатили  свої  вклади,   несуть   ризик   збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. 

Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого  відповідно  до  укладеного  між  ними  договору  здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть  додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Командитним товариством є господарське товариство, в якому один  або  декілька  учасників  здійснюють  від  імені  товариства підприємницьку   діяльність  і  несуть  за   його   зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке  за законом  може  бути  звернено стягнення (повні учасники),  а  інші учасники   присутні   в   діяльності   товариства лише своїми вкладами(вкладники).

  Учасниками    повного   товариства,   повними   учасниками командитного товариства можуть бути лише особи,  зареєстровані  як суб’єкти підприємництва. (Ст. 80 ГКУ).

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress