Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

Kабінет Міністрів України, уповноважені ним органи виконавчої влади можуть рекомендувати субєктам господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у визначених законом випадках - затверджувати типові договори.

 Укладення   господарського  договору  є  обов’язковим  для сторін,  якщо він заснований на державному  замовленні,  виконання якого   є  обов’язком  для  суб’єкта  господарювання  у  випадках, передбачених  законом,  або  існує  пряма  вказівка  закону   щодо обов’язковості  укладення  договору для певних категорій суб’єктів господарювання чи органів державної влади  або  органів  місцевого самоврядування.

При   укладенні  господарських  договорів  сторони  можуть визначати зміст договору на основі: 
вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які  умови договору, що не суперечать законодавству; 
примірного   договору,  рекомендованого органом управління суб’єктам  господарювання  для  використання  при  укладенні  ними договорів,  коли сторони мають право за взаємною згодою  змінювати окремі  умови,  передбачені примірним договором,  або  доповнювати його зміст;
типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках,  передбачених законом,  іншим  органом  державної влади,  коли  сторони  не можуть відступати  від  змісту  типового договору, але мають право конкретизувати його умови; 
договору  приєднання,  запропонованого  однією  стороною  для інших можливих суб’єктів, коли ці суб’єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту. 
Зміст  договору,  що  укладається  на  підставі державного замовлення, повинен відповідати цьому замовленню. 
 Зміна    та    розірвання    господарських   договорів   в односторонньому порядку не допускаються,  якщо інше не передбачено законом або договором.
Сторона  договору,  яка  вважає  за  необхідне змінити або розірвати договір,  повинна надіслати  пропозиції  про  це  другій стороні за договором.
Сторона  договору,  яка  одержала  пропозицію про зміну чи розірвання  договору,  у  двадцятиденний  строк  після   одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. 
У   разі   якщо   сторони  не  досягли  згоди  щодо  зміни (розірвання)  договору  або  у  разі   неодержання   відповіді   у встановлений   строк   з   урахуванням   часу   поштового   обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. 
Якщо  судовим  рішенням  договір  змінено  або  розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним  рішенням,  якщо  іншого   строку   набрання   чинності   не встановлено за рішенням суду.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress