Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Правові засоби забезпечення виконання зобов’язання.

Виконання зобовязання полягає у вчиненні його сторонами певних дій, які становлять зміст їх прав та обовязків.    У більшості випадків виконання зобовязання полягає саме у вчиненні активних дій, хоча виконання зобовязання може полягати в діях пасивних — утриманні від вчинення певних дій (наприклад, автор не повинен передавати рукопис в інше видавництво).

Загальні умови забезпечення виконання зобов’язання, встановлені  ст. 548 ЦК України, виглядають таким чином:

1) виконання зобов’язання (основного зобов’язання) забезпечується, додатковим (акцесорним) зобов’язанням, якщо це передбачено договором або законом;

2) недійсне зобов’язання не підлягає забезпеченню;

3) визнання недійсним основного зобов’язання (вимоги) тягне недійсність додаткового (забезпечувального) зобов’язання, якщо інше не встановлено Цивільним кодексом;

4) недійсність правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання не спричиняє недійсність основного зобов’язання 

Види (способи) забезпечення виконання зобов’язань — це сукупність заходів, за допомогою яких сторони цивільно-правових відносин впливають одна на одну з метою належного виконання передбаченого договором економічного завдання під загрозою вчинення певних дій, які зумовлять настання негативних наслідків майнового характеру для боржника незалежно від того, чи понесе кредитор збитки фактично.

В залежності від характеру забезпечення інтересів кредитора розрізняють речово-правові і зобов’язально-правові засоби забезпечення зобов’язань.

Речово-правові засоби характерні тим, що інтереси кредитора забезпечуються за рахунок заздалегідь виділеного майна. До них належать: застава, завдаток, притримання.

Зобов’язально-правові засоби стимулюють боржника до належного виконання зобов’язання шляхом створення можливості пред’явлення до нього або до третіх осіб, що вступили заздалегідь в договір, зобов’язальної вимоги. До них належать: неустойка, порука, гарантія

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress