Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Поняття та правовий статус приватного підприємства.

Приватним підприємством визначається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або декількох громадян. Іноземців, осіб без громадянства та його ( їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також під – во, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи.

 Правовий статус приватного підприємства, на відміну від інших організаційно-правових форм, наприклад, господарських товариств та кооперативів, щодо яких діють окремі закони, зокрема «Про господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію», регулюється загальними нормами законів України «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про власність», які містять тільки основні положення щодо створення, реєстрації, реорганізації, ліквідації, а також загальні принципи щодо здійснення підприємницької діяльності. Виходячи з того, що на сьогодні закон, який регулює порядок створення та діяльності приватних підприємств, відсутній, такі підприємства діють на загальних підставах відповідно до ЦК та ГК України.Відсутність окремого нормативного акта, який би детально регулював правовий статус приватного підприємства, а також правовий режим майна

такого підприємства, призводить до того, що ця форма є найбільш прийнятною для багатьох власників майна як така, що дозволяє засновнику підприємства самостійно, на власний розсуд, на основі тільки загальних норм господарського права визначати юридичну та фактичну долю підприємства.
Вимоги щодо обов’язкової необхідності наявності статутного фонду для цієї організаційно-правової форми підприємства немає, тобто не передбачено його мінімального розміру
та складу. Отже, створення статутного фонду приватного підприємства — це право, а не обов’язок засновника.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress