Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Реалізація колективного договору, угоди та контроль за їх виконанням. Відповідальність роботодавця за його не виконання або неналежне виконання.

Cт.ст. 18-20 ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 (від 07.05.2008) та КпАП

 Контроль за виконанням колективного договору здійснюють безпосередньо сторони, що його укладали, чи уповноважені ними представники у порядку, визначеному договором. Для здійснення контролю сторони зобов’язані надавати одна одній необхідну для цього інформацію. Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання. Для здійснення контролю за виконанням колективного договору, угоди можуть створюватися комісії, які за наслідками перевірки складають акт. Цей акт є основним документом, який свідчить про результати роботи щодо виконання колективного договору, угоди. Водночас він є підставою для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків. Акт перевірки обговорюють на спільному засіданні сторін і за результатами обговорення приймають відповідне рішення, в якому визначають заходи щодо усунення виявлених недоліків і прорахунків, дають оцінку діяльності працівників, які допустили невиконання двосторонніх зобов’язань, вказують строки їх виконання і осіб, яким доручено здійснювати контроль за реалізацією наміченого Відповідальність за порушення:

1) Посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян, які володіють приватними підприємствами, - від 5 до 10 НМДГ.
2) за ухилення від участі в переговорах, умисного порушення встановленого законодавством строку початку переговорів або незабезпечення роботи комісії з представників сторін у визначений сторонами переговорів строк – штраф у розмірі від 3 до10 НМДГ.
3) за порушення чи невиконання колективного договору – 50-100НМДГ.
4) за ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів - штраф від одного до 5 НМДГ .

Ст 20 ЗУ «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» від 15.09.1999 (від 11.06.2009) профспілкам надано право здійснення контролю за виконанням колективних договорів. У разі порушення умов договорів профспілки мають право направляти стороні власника подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки можуть оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду. Згідно зі ст. 45цього закону роботодавці зобов’язані в тижневий термін надавати на запит профспілок інформацію, яку вони мають у своєму розпорядженні, з питань умов та оплати праці, соціально – економічного розвитку підприємства та виконання колективного договору. У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов’язаний на вимогу виборчого профспілкового органу надавати інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства. Якщо роботодавець відмовиться надати таку інформацію, профспілковий орган може оскаржити його лії або бездіяльність до суду.

Відповідно до п.9 ст 134 КЗпП повну матеріальну відповідальність несу керівник підприємства, установи, організації, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсації за порушення строків її виплати, і за умови, що державний бюджет України та місцеві бюджети не мають заборгованості перед цим підприємством. КК Укр. Передбачена відповідальність за такі злочинні дії:

1) умисне перешкоджання законній діяльності профспілок, політичній партій, громадських організацій
2) грубе порушення законодавства про працю
3) грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності
4) за примушування до участі в стайку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій
5) безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.

 

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress