Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Режим робочого часу, та його види. Робота вахтовим методом.

Режим робочого часу — це порядок розподілу норми робочого часу протягом відповідного календарного періоду. Елементами режиму робочого часу є: час початку та закінчення роботи; тривалість перерв для відпочинку і харчування; тривалість і порядок чергування змін.

 Залежно від сфери застосування режими робочого часу поділяються на загальні та спеціальні.
При загальних режимах робочого часу розподіл норми тривалості робочого часу відбувається за тижневий або інший обліковий період. До загальних режимів робочого часу належать: 5-денний робочий тиждень, 6-денний робочий тиждень та сумований облік робочого часу.
При режимі з денним обліком робочого часу встановлена законом тривалість робочого часу реалізується протягом кожного робочого дня. Норма робочого дня при 5-денному чи 6-денному робочому тижні становить однакову кількість годин. Встановлена законом тижнева норма робочого часу реалізується в рамках кожного календарного тижня з повною кількістю робочих днів.
При режимі, який базується на тижневому обліку робочого часу, тривалість щоденної роботи визначається розпорядком (графіком) і може бути неоднаковою в різні дні тижня.
Найбільш поширеним є п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Виходячи із загальної норми тривалості робочого тижня 40 годин, робочий день може тривати 8 годин щоденно або ж 8 годин 15 хвилин щоденно зі скороченням робочого часу на одну годину напередодні вихідного дня.
Вахтовий метод - це особлива форма організації робіт, що грунтується на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умов, коли щоденна доставка працівників до місця роботи і назад до місця постійного проживання неможлива.
Вахтовий метод організації робіт застосовується за значного віддалення виробничих об’єктів від місця розташування підприємства, організації( якщо на проїзд до місця роботи і назад працівники витрачають більше як три години) Рішення про запровадження вахтового методу організації робіт приймає керівник підприємства за погодженням з профспілковим комітетом на підставі техніко – економічних розрахунків з урахуванням ефективності його застосуванн6я порівняно з іншими методами ведення робіт. Регулюється типовим положенням про вахтовий метод організації робіт, затвердженими постановою Держкомпраці, Секретаріату ВЦРПС та мінохорони здоровя від 31.12.1987р. До виконання робіт вахтовим методом можуть залучатися робітники, а також майстри, виконроби, начальники дільниць, зміни, інші працівники, які належать до категорії лінійного персоналу, що здійснюють безпосереднє керівництво на об’єкті. Проїзд працівників від місця постійного проживання чи місця розташування підприємства до місця роботи і назад здійснюється за рахунок роботодавця. Працівники, яких залучають до робіт вахтовим методом, підлягають попередньому і періодичному медичному огляду. Не можуть залучатися до таких робіт неповнолітні, а також жінки, які мають дітей у віці до 3 років, або особи, які мають медичне протипоказання для виконання цих робіт. Тривалість облікового періоду за вахтового методу організації робіт може становити один місяць. У виняткових випадках на окремих об’єктах робіт з дозволу міністерства чи відомства і відповідного центрального комітету профспілки тривалість вахти може бути збільшена до двох місяців. Тривалість робочого дня не може перевищувати 10 годин. До обілкового періоду зараховується час роботи на вахті і час між вахтового відпочинку. Час перебування в дорозі ( до місця роботи) не зараховується до робочого часу. Тривалість щоденної роботи за вахтовим методом організації праці не може перевищувати 12 годин. У зв’язку з подовженою тривалістю щоденної роботи і наданням працівникам днів щоденного відпочинку є невикористані години відпочинку. Їх підсумовують і надають працівникам у вигляді додаткових вільних від роботи днів протягом облікового періоду. Крім зп, за кожен дкнь перебування в місцях роботи виплачують надбавку до тарифних ставок і посадових окладів у розмірі не вище граничної норми добових, встановлених для відряджень у межах України. Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку працівники зобов’язані вчасно з’являтись на роботу, дотримуватися встановленої тривалості робочого часу, використовувати весь робочий час для продуктивної праці. Невиконання цих об’єктів розглядається як порушення трудової дисципліни і передбачає дисциплінарну відповідальність. У робочий час забороняється відволікати працівників від безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов’язкіів, не пов’язаних із виробничою діяльністю ( семінари, наради громадських справ, спортивні змагання).

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress