Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Види та організаційно – правові форми юридичних осіб.

Види юридичних осіб 1. Юридична особа може бути створена шляхом обєднання осіб та (або) майна. 2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

 Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів (статуту або засновницького договору, якщо інше не встановлено законом.Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права. Встановлюється ЦК.Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.

 Юридична особа може бути створена шляхом примусового поділу (виділу) у випадках, встановлених законом.
Організаційно-правові форми юридичних осіб:1. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.2. Товариством є організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.3. Установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів установ встановлюються законом.4. Положення цієї глави застосовуються до всіх товариств та установ, якщо інші правила для окремих видів товариств або установ не встановлені законом.
Найбільш значними критеріями класифікації юридичних осіб є:
а) власність, на підставі якої вони створені;
б) права засновників (учасників) юридичної особи на майно останньої;
в) мета діяльності юридичних осіб;
г) склад засновників;
д) спосіб створення;
ж) установчі документи (їх склад);
з) характер участі засновників у діяльності юридичної особи;
і) обсяг речових прав юридичної особи;
к) зобов’язання учасників (членів) брати участь своєю працею в діяльності юридичної особи;
л) особливості статусу (правового режиму) юридичної особи;
м) супідрядність юридичних осіб

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress