Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Зміст колективного договору. Ст.13. КЗпП Види відповідальності сторін трудових відносин за порушення колективного договору.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. Ці умови поділяються на : інформаційні, нормативні, зобов’язальні, організаційні. Інформаційні умови – норми централізованого зак – ва, а також колективних угод більш високого рівня ( генеральної, галузевої, регіональної угод).

  Нормативні умови – докальні норми права, встановлені стронами в межах їх компетенції, що поширюються на працівників підприємства. Нормативні умови віють протягом усього терміну, на який укладається колективний договір. Зобов’язальні умови – конкретні зобов’язання сторін із зазначенням термінів їх виконання і суб’єктів, відповідальних за виконання. Ці умови діють до їх виконання і завершуються виконанням

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: 
зміни в організації виробництва і праці; 
забезпечення продуктивної зайнятості; 
нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); 
встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); 
режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 
умов і охорони праці; 
забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 
гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; 
умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. 
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. 
Зміст колективного договору суттєво залежить від фінасово – економіного стану під – ва. Тому для ведення колективних переговорів, формування та виконання вимог до змістовної частини колективного договору профспілковий комітет має володіти основною інформацією про господарську діяльність під – ва.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress