Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Громадянин (фізична особа) у сфері господарювання.

Громадянин визнається субєктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 ГКУ.

 Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями усім  своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:
безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; 
із залученням або без залучення найманої праці; 
самостійно або спільно з іншими особами. 
  Громадянин здійснює управління  заснованим  ним  приватним підприємством  безпосередньо або через керівника,  який наймається за  контрактом.  У  разі  здійснення  підприємницької   діяльності спільно з іншими громадянами або юридичними особами громадянин має права  та  обов’язки   відповідно   засновника   та/або   учасника господарського  товариства,  члена  кооперативу тощо,  або права і обов’язки,  визначені  укладеним  за  його  участі  договором  про спільну діяльність без створення юридичної особи. 
Громадянин-підприємець здійснює свою діяльність на засадах свободи підприємництва та відповідно до принципів, передбачених  у статті 44 ГКУ. 
Громадянин-підприємець зобов’язаний: 
у  передбачених законом випадках і порядку одержати  ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності; 
повідомляти  органи  державної  реєстрації  про  зміну   його адреси, зазначеної    в    реєстраційних    документах,   предмета діяльності,  інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах; 
додержуватися   прав   і   законних   інтересів   споживачів, забезпечувати  належну  якість товарів  (робіт,  послуг),  що  ним виготовляються,  додержуватися  правил  обов’язкової  сертифікації продукції, встановлених законодавством; 
не  допускати  недобросовісної  конкуренції,  інших  порушень антимонопольно-конкурентного законодавства;
вести  облік  результатів  своєї  підприємницької  діяльності відповідно до вимог законодавства; 
своєчасно надавати податковим органам декларації про  доходи, інші   необхідні  відомості  для  нарахування  податків  та  інших обов’язкових  платежів;  сплачувати податки  та  інші  обов’язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом. 
Громадянин-підприємець  зобов’язаний  додержуватися вимог, передбачених статтями 46(…”підприємці мають право  укладати  з  громадянами  договори щодо  використання  їх  праці.  При  укладенні  трудового договору (контракту,  угоди) підприємець зобов’язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її  своєчасне  одержання  працівниками,  а також інші соціальні гарантії,  включаючи соціальне й медичне страхування та  соціальне забезпечення відповідно до законодавства України”) і  49 (“…не завдавати шкоди довкіллю,  не порушувати права та законні  інтереси  громадян  і  їх  об’єднань, інших   суб’єктів   господарювання,  установ,  організацій,  права місцевого самоврядування і держави”) ГКУ,  а  також  іншими законодавчими  актами,  і несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність за завдані ним шкоду і збитки.
Громадянин-підприємець  може бути  визнаний  судом  банкрутом відповідно до ГКУ та інших законів. 

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress