Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Особливості правового регулювання охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 (від 25.06.2011) ст..ст. 14-1

Працю жінок забороняється застосовувати : 1) на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці; 2) на підземних роботах, крім деяких підземних робіт ( нефізичних робіт або робіт, пов’язаних із санітарними та побутовим обслуговуванням).

 Забороняється залучати жінок до підіймання і переміщення важких речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми: підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою 9 до 2 разів на годину) – 10кг; протягом робочої зміни – 7кг; сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинен перевищувати з робочої поверхні-350 кг з підлоги 175кг.

Охорона праці неповнолітніх. З урахуванням певних фізичних, фізіологічних, психологічних та інших особливостей неповнолітніх, тобто особи, які не досягли 18-річного віку, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими зак – вом України. Ст 191 КЗпП встановлено, що всі особи, молодші 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому , до досягнення 21 року, вони щороку підлягають обов’язковому медичному огляду. Мед огляд проводиться за рахунок підприємства та на підставі наказу, який видається щороку . Чинне зак – во чітко визначає конкретні іиди робіт, на яких забороняється застосування праці осіб, що не досягли 18 років, зокрема, це важкі роботи, роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також підземні роботи. Забороняється також залучати осіб молодше 18 років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми14 років – юнак 5 кг, дівчата 2,5 кг; 15 р – ю12, д 6; 16 років – ю14, д 7;17 років-ю16, д8.

Згідно з чинним законодавством загальна тривалість робочого часу підлітків не повина перевищувати 21 годин на тиждень для підлітків 14-15 років і 36 годин – для підлітків 16-17 років; учнів , які працюють протягом навчального року у вільний від новчання час, половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченого вище для осіб відповідного віку. Згідно ст. 192 КЗпП забороняється залучати працівників молодше 18 років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Нормування праці молоді взаємообумовлена винагородою за виконану роботу, яка прирівнюється до виногороди за працю дорослих працівників.

Охорона праці інвалідів. Важливою гарантією охорони праці інвалідів є те, що відповідно до законодавчих актів інваліди в Україні володіють повнотою всіх соціально – економічних, політичних, особистих прав і свобод. Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається. На прохання інвалідів роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час. Для інвалідів встановлено щорічні основні відпустки подовженої тривалості залежно від групи інвалідності, додаткові обов’язкові відпустки без збереження заробітної плати, пільги щодо отримання щорічних відпусток. При працевлаштуванні інваліда роботодавець повинен керуватися його індивідуальною реабілітаційною програмою. Підприємства, які не виконали в установлені строки реабілітаційних заходів щодо інваліда, за рішенням медико – соціальної експертної комісії відраховують кошти у розмірі вартості реалізації цих заходів до Фонду соціального захисту інвалідів україни. Робоче місце підбирають переважно на під – вах, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних знань і навичок, а також рекомендацій МСЕК (Медико-соціальні експертні комісії) . Для під –в, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % від загальної чисельності працюючих, а якщо у них працює від 15 – 25 осіб у кількості одного робочого місця, якщо інше не передбачено законодавством. Під- ва, установи і організації незалежно від форм власності і господарювання , де кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено передбаченим вище нормативом, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі середньої заробітної плати на відповідному підприємстві. Робоче місце інваліда буває: Звичайне робоче місце,Спеціалізоване робоче місце – обладнане спеціальним технічним оснащенням, пристосуваннями і пристроями для праці інваліда залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм захворюванням.  

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress