Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Повне товариство: поняття і правове становище.

Повне товариство — це таке господарське товариство, всі учасники якого від імені товариства спільно здійснюють підпри­ємницьку діяльність і несуть додаткову відповідальність за зобов язаннями товариства усім своїм майном.

 Основні риси:

різновид господарського товариства;
спеціальне регулювання: ГК України (частини 5 і 7 ст. 80), ЦК України (статті 119-132), Закон «Про господарські товариства» (статті 66-74);
установчий документ - засновницький договір;
відсутність законодавчих вимог щодо розміру та порядку формування майна, що регулюється засновницьким договором;
відсутність органів товариства, оскільки управління справа­ми товариства здійснюється самими учасниками в порядку, визна­ченому засновницьким договором товариства;
можливість використання таких схем управління:
а) управ­ління здійснюється спільно всіма учасниками;
б) управління дору­чається або одному, або частині учасників, які діють на підставі підписаного рештою учасників доручення;
повна відповідальність товариства за власними зобов’язаннями (тобто усім майном, що належить йому на праві власності);
субсидіарна солідарна відповідальність учасників товариства за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення;
обмежений рух учасників; зміна складу учасників можлива у разі:
а) відступлення частки учасника (її частини) іншим учасникам або третім особам за згодою усіх учасників;
б) правонаступництва у зв’язку з реорганізацією учасника - юридичної особи або спадку­ванням у разі смерті учасника - фізичної особи, якщо решта учас­ників товариства дала згоду на вступ до товариства таких учасників;
в) виходу учасника з товариства, про що він має заздалегідь пові­домити (за 3 місяці — якщо товариство було створене на невизначений строк, і лише за наявності поважних причин,— якщо товариство було створене на визначений строк; г) виключення учасника з повного товариства, що може мати місце, якщо учасник: систематично
не виконує своїх обов’язків; перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства; д) вибуття учасника з незалежних від нього при­чин (смерті чи визнання померлим учасника - фізичної особи; реор­ганізації та ліквідації учасника - юридичної особи; визнання учас­ника недієздатним, обмежено дієздатним чи банкрутом; звернення стягнення на частку учасника в майні товариства);
вимога до учасників товариства — наявність статусу зареєст­рованого суб’єкта господарювання (ч. 7 ст. 80 ГК України);
законодавчо встановлена заборона для учасників конкурува­ти з повним товариством;
додаткові підстави ліквідації ПТ як юридичної особи: якщо в товаристві залишається один учасник і протягом 6 місяців з цього моменту ПТ не переборюється в інше господарське товариство, що може функціонувати у складі однієї особи.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress