Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Щорічна основна та додаткова відпустка працівників, їх тривалість ЗНУ «Про відпустки» вiд 15.11.1996 (вiд 12.01.2011)

Відпустка – це час відпочинку, який за чинним законодавством обчислюється у календарних днях і надається працівником за умови збереження місця роботи та заробітної плати.

 Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. 

Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів. 
Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів - 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше. 
Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України. 
Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин - 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів. 
Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України. 
Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів. 
Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день. 
Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджується Кабінетом Міністрів України.
Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам:
1)  за роботу із шкідливими і важкими умовами праці; до 35 нів
2)  за особливий характер праці;
3)  в інших випадках, передбачених законодавством.
Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та поря¬док їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України.
Додаткова відпустка працівників у зв’язку з їх навчанням ст. 13 – 15 ЗУ «Про відпустки». Існує 4 види :
1) у середніх навчальних закладах;
2) у професійно – технічних навчальних закладах;
3) у вищих навчальних закладах післядипломної освіти та в аспірантурі;
4) у зв’язку з профспілковим навчанням;
Творчі відпустки надаються працівникам для закінчення дисертаційних робіт і написання підручників. Соціальні відпустки:
1) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
2) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
3) додаткова відпустка, які мають дітей
Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівників надаються:
1) в обов’язковому порядку – окремим категоріям працівників
2) за згодою сторін – усім іншим працівникам на термін, обумовлений угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress