Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Способи набуття і припинення права власності

Право власності набувається і припиняється на підставі певних юридичних фактів.Юридичні факти, з якими закон повязує виникнення права власності, називають способами набуття права власності. Вони поділяються на первинні і похідні.

 Первинні — коли право власності на річ виникає вперше або незалежно від волі попередніх власників (створення речі, збір плодів, конфіскація, безгосподарне майно, знахідка, скарб, бездоглядна худоба та Похідні — коли право власності виникає на основі угоди, укладеної між попереднім власником і набувачем речі (договір купівлі-продажу, дарування, міни, спадкування за законом чи заповітом тощо). 

Первинними способами виникнення права власності є
1) Виробництво
2) Специфікація або переробка
3) Привласнення плодів і доходів.
4) Набуття права власності на безхазяйну річ (майно).
5) Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився.
6) Знахідка
7) Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є у комунальній власності
8) Самочинне будівництво.
Похідними способами набуття права власності є: придбання майна за договором і в порядку спадкування. 
Підставами припинення права власності є юридичні факти, з якими закон пов’язує ліквідацію права власності взагалі або перехід його до іншої особи. При цьому одні й ті ж юридичні факти можуть одночасно бути підставами припинення права власності у однієї особи й підставами виникнення права власності у іншої.
Відповідно до ст.346 ЦК право власності припиняється у разі: 
1) відчуження власником свого майна; 
2) відмови власника від права власності; 
3) припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі; 
4) знищення майна; 
5) викупу пам’яток історії та культури; 
6)   примусового   відчуження   земельних  ділянок  приватної 
власності, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з 
мотивів  суспільної  необхідності  відповідно до закону
     { Пункт  7  частини  першої статті 346 виключено на підставі 
Закону N 1559-VI ( 1559-17 ) від 17.11.2009 }
8) звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника; 
9) реквізиції; 
10) конфіскації; 
11) припинення юридичної особи чи смерті власника.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress