Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві, установі, організації. Режим роботи.

Внутрішній трудовий розпорядок (ВТР) – це система відносин, що виникають між роботодавцем і працівником або колективом усередині підприємства, установи, організації в процесі праці і регулюються трудовим правом.

Правила внутрішнього трудового розпорядку, що містять норми загального значення,і топові правила затвердженні органами виконавчої влади за погодженням із центральними профспілковими органами. На їх основі затверджують галузеві правила  внутрішнього розпорядку за погодженням з відповідними галузевими профспілками.
Правила внутрішнього трудового розпорядку конкретного підприємства, установи , організації затверджують трудовий колектив за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкова організація. Правила ВТР, що регламентують особливості праці в окремих сферах народного господарства, діють на підставі розроблених статутів і положень про дисципліну,  розроблених КМУ. Правила ВТР визначають обов’язки сторін трудового договору. Так, згідно ст.. 139 КЗпП працівники повинні: Чесно і сумлінно,  своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або  уповноваженого  ним 
органу,  додержувати  трудової  і технологічної дисципліни,  вимог нормативних актів про охорону праці,  дбайливо ставитися до  майна власника. Власник або у повноважений ним орган, у свою чергу, зобов’язаний ст. 141 КЗпП: правильно організувати працю працівників,  створювати  умови  для  зростання продуктивності    праці,   забезпечувати   трудову   і   виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони  праці,  уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту. 
Режим робочого часу – розподіл роботи і відпочинку протягом певного календарного періоду.
Елементами режиму робочого часу є: час початку і закінчення щоденної роботи; час і тривалість перерв; робота змінами і тривалість перерв між змінами.
Режим робочого часу передбачено локальними правовими актами: Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємств; колективним договором; графіками змінності. Слід розрізняти режим робочого часу працівників і режим роботи підприємства, оскільки підприємство з безперервним циклом виробництва може працювати цілодобово без зупинки у вихідні та святкові дні; в одну, дві або три зміни, а працівники – позмінно. Режим робочого часу може бути єдиним для всіх працівників підприємства чи різним для окремих підрозділів ( бухгалтерії, планового відділу)
За домовленістю трудового договору допускається індивідуальний режим роботи для окремих працівників за умови, що це не погіршує умов праці, передбачених чинним законодавством.
Тривалість щоденної роботи при  п’ятиденному і шестиденному робочому тижні регулюється ст. 52 КЗпП. Розпорядок дня і графіки змінності можуть установлюватися на будь – який строк ( місяць, квартал, рік). Згідно зі ст.. 57 КЗпП час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) регулюється внутрішнім трудовим розпорядком  і графіком змінності відповідно до законодавства.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress